İSTE Uzaktan Bilgisayarlı Öğretim Merkezi

Oturum desteği etkin olmalıdır. Sisteme, İSTE Öğrenci Otomasyonunun Öğrenci No ve Şifresi ile giriş yapabilirsiniz.